AFVALINZAMELPROBLEMEN INNOVATIEF OPLOSSEN
Ondergrondse containersystemen
De nieuwe manier van afvalinzameling
arrow
Fraaie vormgeving, hygiënisch,
laagdrempelig
De nieuwe maatstaf voor de
inzameling van recyclebare materialen
AFVALINZAMELPROBLEMEN INNOVATIEF OPLOSSEN

Ondergrondse containersystemen | De nieuwe manier van afvalinzameling | De nieuwe manier van afvalinzameling | Fraaie vormgeving, hygiënisch, laagdrempelig | De nieuwe maatstaf voor de inzameling van recyclebare materialen

MOOI OPGERUIMD

ONDERGRONDSE CONTAINERSYSTEMEN
MODERN EN INNOVATIEF

NETTE AFVALINZAMELING

Innovatieve afvalinzameling
Op verzoek 100% vloeistofdicht

Het ondergrondse containersysteem EUROPA laat zien hoe innovatieve afvalinzameling in de openbare ruimte en bij (woon)gebouwen eruit kan zien. De containers verdwijnen volledig onder de grond. Alleen kleine, onopvallende inwerpzuilen blijven zichtbaar. Op deze wijze lost H&G de typische problemen van bovengrondse inzamelpunten voor recyclebare materialen en restafval op. Met het ondergrondse containersysteem EUROPA zien de openbare ruimte en de omgeving van (woon)gebouwen er opgeruimder en aantrekkelijker uit. De kwaliteit van leven en wonen neemt toe. De installatie van de systemen onder maaiveldniveau en de lage inwerphoogte zorgen voor een eenvoudige bereikbaarheid en bediening, waardoor deze systemen ook optimaal geschikt zijn voor kinderen, rolstoelgebruikers en senioren.

De moderne vloeistofdichte container is geschikt voor alle recyclebare materialen en afvalfracties en zorgt voor een reductie van gevolgkosten. De verontreiniging van de betonnen put en de trottoirs is daardoor duidelijk minder. Dit leidt tot lagere schoonmaakkosten.

Stuur e-mail

DE TECHNIEK
HET ONDERGRONDSE CONTAINERSYSTEEM

  1. Inwerpschacht
  2. Container
  3. Veiligheidsplatform
  4. Betonnen put
  5. Bodem

TOEGANG
ZONDER OBSTAKELS

Door de optimale inwerphoogte en de grote variabele inwerpopeningen kan het systeem ook door oudere mensen, rolstoelgebruikers en kinderen probleemloos worden bediend.

MODERNE STADS- EN RUIMTELIJKE ONTWIKKELING

Onze ondergrondse containersystemen maken een schone omgeving mogelijk, nemen weinig plaats in en kunnen optimaal in de woonomgeving worden geïntegreerd. Hierdoor zorgen zij voor een hogere kwaliteit van leven. Door het grote opvangvolume worden bovendien kosten bespaard, en wordt minder CO2 uitgestoten.

HYGIËNISCH VULLEN
EN LEEGMAKEN

De ondergrondse containersystemen zorgen voor optimale netheid en hygiëne en minimale stankoverlast, zowel bij het vullen als bij het leegmaken.

Publieke sector

Ondergrondse containersystemen van H&G zijn functioneel en esthetisch. De traditionele afvalinzamelpunten zorgen doorgaans niet bepaald voor een fraai stadsbeeld. Een schone omgeving of een geslaagde integratie van een afvalinzamelconcept in de omgeving ziet er heel anders uit. Geen wonder dat designbewuste architecten en planologen en vooral ook omwonenden blij zijn met ieder nieuw ondergronds inzamelsysteem omdat:

– dit optimaal kan worden geïntegreerd in iedere woon- en werkomgeving.

– het klein en onopvallend is.

– het door grote inwerpopeningen eenvoudig kan worden gevuld.

– het dankzij goede geluidsisolatie 24 uur per dag kan worden gebruikt.

INWERPSCHACHT
INWERPSCHACHT
EUROPA 13
MET INWERPROZET
Fractie:
glas en blik


Voor opnamesystemen:
2-haaks, 3-haaks en Kinshofer-opname
INWERPSCHACHT
EUROPA 13
MET INWERPKLEP
Fractie:
papier en lichte verpakkingen

Voor opnamesystemen:
2-haaks, 3-haaks en Kinshofer-opname
INWERPSCHACHT
RONDE ZUIL EUROPA

MET INWERPROZET
Fractie:
glas en blik

Voor opnamesystemen:
2-haaks, 3-haaks en Kinshofer-opname
INWERPSCHACHT
GRUMBACH
MET INWERPKLEP
Fractie:
papier en lichte verpakkingen


Voor opnamesystemen:
Grumbach
INWERPSCHACHT
GRUMBACH
MET INWERPROZET
Fractie:
glas en blik


Voor opnamesystemen:
Grumbach
Container
Container
100% VLOEISTOFDICHT
OPNAMEVOLUME:
1,5m³ / 3m³ / 4m³ / 5m³
Container
MET BODEMKLEPPEN
OPNAMEVOLUME:
3m³ / 4m³ / 5m³
Container
GRUMBACH
OPNAMEVOLUME:
3m³ / 4m³ / 5m³
ONDERGRONDSE PUTTEN
Betonnen PUT
De betonnen putten zijn monolithisch gegoten volgens DIN 1045; C35/45 en zijn standaard geschikt voor verkeersbelasting SLW 30. H&G biedt funderingsbakken met verschillende volumes en afmetingen aan. 1,95 m x 1,95 m en 1,85 m x 1,85 m zijn als standaardafmetingen gedefinieerd. De inbouwdiepte is afhankelijk van het volume.

VOLUME:
3m³ / 5m³
STALEN PUTTEN
De stalen putten zijn waterdichte, thermisch verzinkte, volledig afgelaste bakken van staal. H&G biedt deze bakken aan met verschillende afmetingen en volumes. De stalen putten zijn vanwege hun compacte en ruimtebesparende constructie aan te raden in steden.

VOLUME:
3m³ / 4m³ / 5m³
VEILIGHEIDSPLATFORM
Tijdens het legen moet de put veilig zijn afgesloten. Het veiligheidsplatform wordt door contragewichten automatisch omhoog bewogen en sluit het oppervlak veilig af.

DRAAGVERMOGEN:
Tot 150 kg belastbaar volgens norm
DIN EN 13071

(Woon)gebouwen

Ondergrondse containersystemen van H&G houden uw (woon)gebouw schoon en vervangen uitpuilende en vieze afvalcontainers. De ondergrondse systemen van H&G, die zich onder het maaiveld bevinden en vrij zijn van obstakels, kunnen ook door oudere mensen en mensen met een lichamelijke beperking eenvoudig worden bediend. Conciërges worden door de schone omgeving van het afvalinzamelpunt aanzienlijk ontlast. Door het grote volume en de ruimtebesparende constructie worden de kosten verlaagd. Met ondergrondse containersystemen van H&G wordt de woonomgeving aantrekkelijker en moderner, en neemt de kwaliteit van leven en wonen toe.

INWERPSCHACHT
INWERPSCHACHT
EUROPA PLUS
MET TROMMEL
OPNAMEVOLUME:
30 bis 120 l

FRACTIE:
restafval, bioafval, lichte verpakkingen


Voor opnamesystemen:
2-haaks, 3-haaks en Kinshofer-opname
INWERPSCHACHT
EUROPA PLUS
MET Pendelklep
OPNAMEVOLUME:
20 bis 80 l

FRACTIE:
restafval, bioafval, lichte verpakkingen

Voor opnamesystemen:
2-haaks, 3-haaks en Kinshofer-opname
INWERPSCHACHT
EUROPA PLUS
MET INWERPKLEPFRACTIE:
papier en karton

Voor opnamesystemen:
2-haaks, 3-haaks en Kinshofer-opname
INWERPSCHACHT
EUROPA PLUS
MET INWERPROZET
FRACTIE:
glas en blik

Voor opnamesystemen:
2-haaks, 3-haaks en Kinshofer-opname
INWERPSCHACHT
RONDE ZUIL EUROPA
MET INWERPDEKSEL
FRACTIE:
restafval

Voor opnamesystemen:
2-haaks, 3-haaks en Kinshofer-opname
Container
Container
100% VLOEISTOFDICHT
OPNAMEVOLUME:
1,5m³ / 3m³ / 4m³ / 5m³
Container
MET BODEMKLEPPEN
OPNAMEVOLUME:
3m³ / 4m³ / 5m³
ONDERGRONDSE PUTTEN
BETONNEN PUTTEN
De betonnen putten zijn monolithisch gegoten volgens DIN 1045; C35/45 en zijn standaard geschikt voor verkeersbelasting SLW 30. H&G biedt putten met verschillende volumes en afmetingen aan. De afmetingen 1,95 m x 1,95 m en 1,85 m x 1,85 m zijn als standaardafmetingen gedefinieerd. De inbouwdiepte is afhankelijk van het volume.

VOLUME:
3m³ / 5m³
VEILIGHEIDSPLATFORM
Tijdens het legen moet de put veilig zijn afgesloten. Het veiligheidsplatform wordt door contragewichten automatisch omhoog bewogen en sluit het oppervlak veilig af.

DRAAGVERMOGEN:
Tot 150 kg belastbaar volgens norm
DIN EN 13071
Ondergronds containersysteem CITY

Het ondergrondse containersysteem CITY van H&G is geschikt als dagelijks afval in de openbare ruimte moet worden weggegooid – snel, schoon en economisch. Het systeem CITY verdwijnt voor het grootste gedeelte onder de grond. Zichtbaar blijft alleen een esthetisch gevormde inwerpzuil die harmonisch kan worden geïntegreerd in iedere omgeving.

UFA: NETJES.
SCHOON. ONZICHTBAAR.

UFA, de ondergrondse afvalcontainerlift, is het variabele inzamelsysteem dat zorgt voor netheid en orde. Ook hier verdwijnen afvalcontainers met een volume van 240, 660 of 1.100 liter gewoon onder de grond, waardoor vieze afvalinzamelpunten verdwijnen. Een elektrische aandrijving zorgt ervoor dat de afvalcontainers snel en betrouwbaar omhoog en omlaag kunnen worden bewogen.

GECONTROLEERDE
TOEGANG

Alleen geautoriseerde gebruikers hebben toegang tot de inwerpschacht, naar keuze met een traditionele cilinderslot of via een modern elektronisch identificatiesysteem.HANDMATIG


ELEKTRONISCH