ZONDER STAAL GAAT ER WEINIG… EN GOEDE IDEEEN.

Bedrijf

Wereldwijd thuis

Profiel

als door de eigenaar geleid, traditioneel familiebedrijf hebben we een wereldwijde focus met een duidelijke toewijding aan de ontwikkelings- en productielocatie in onze thuisregio Siegerland. Al 60 jaar zijn wij succesvol actief op de nationale en internationale markten.

Wij ontwikkelen zowel gestandaardiseerde als individuele oplossingen op het gebied van afvalverwijderingstechniek voor het verdichten van recyclebare materialen en afval. Ons productportfolio: schroefverdichters, ondergrondse containers, afzetcontainers en speciale containers, stalen vormelementen en grootformaat kunstobjecten. Deze worden inmiddels gebruikt in meer dan 35 landen op alle continenten.

Op de locatie Burbach-Niederdresselndorf  bestaat ons competente, veelzijdige en multiculturele team in de productie en administratie, momenteel uit ongeveer 150 medewerkers.

Respect. Betrouwbaarheid. Rijkdom aan ideeën – bij ons maakt iedereen deel uit van het spel. En we hebben er plezier in.

Bedrijfscultuur

Als organisatie definiëren we onszelf door een inspirerend doel, gedeelde doelen en een effectieve strategie.

We staan voor onze waarden en vertalen deze naar de gewenste normen en gedragingen. Deze worden gepromoot, gecommuniceerd en omgezet naar acties.

We illustreren gewenst gedrag voor ethisch handelen door middel van integriteit en sociaal bewustzijn, en we zorgen ervoor dat onze medewerkers dit in hun acties weerspiegelen.

We implementeren een systeem voor het delegeren van verantwoordelijkheid en het beheersen van onze prestaties.

We kenmerken ons door integriteit en ethisch gedrag. Dit maakt ons betrouwbaar. We werken en groeien samen als een team. Dat verzekert ons succes. In de omgang met elkaar tonen we aanwezigheid, levend respect en tolerantie. Onze open geest onderscheidt ons.

Hiervoor staan wij

Kwaliteit

We erkennen de behoeften van onze klanten en zijn een wereldwijde leverancier van hoogwaardige producten en diensten.

Creativiteit

Ons globale en werkoverstijgende perspectief creëert ruimte voor constructief en creatief handelen.

Competentie

Vanuit een gemeenschappelijk doel handelen wij gedreven, onafhankelijk, efficiënt en oplossingsgericht in het belang van onze interne en externe klanten.

Innovatie met passie

Onze waarden

Ondernemerschap – dit leven we na in de context van efficiënt gebruik van middelen, strategische procesoptimalisatie en de systematische herkenning van marktkansen. We nemen verantwoordelijkheid voor onszelf en voor anderen. We creëren en gebruiken flexibele werkwijzen en zorgen tegelijkertijd voor de nodige continuïteit van lopende bedrijfsprocessen. We handelen op een evenwichtige en duurzame manier om het huidige succes en investeringen in de toekomst te verzekeren.

Duurzaamheid – dit leven we na door projecten te onderzoeken op hun langetermijnvoordeel, economisch en ecologisch. Het gebruik van financiële en personele middelen wordt gepland, gevolgd en geïmplementeerd door middel van consistent projectbeheer.

We tonen aandacht voor het milieu door mensen bewust te maken van het verantwoord omgaan met schaarse bronnen. Met onze doelen en strategie leveren we een actieve bijdrage aan de samenleving.

Innovatie – dit leven we na door het nastreven van een open houding ten opzichte van nieuwe ideeën en technische mogelijkheden en deze nuttig te integreren in het dagelijks leven. We begrijpen het belang van creativiteit, innovatie en disruptief denken om onze strategieën uit te voeren. We formuleren uitdagende doelen om creatief en innovatief denken te stimuleren.

Vertrouwen – is de basis van onze samenwerking, evenals de verwachting bij anderen dat zij hun taken zelfstandig zullen uitvoeren, volgens bepaalde specificaties. Vertrouwen komt tot uiting in de betrouwbaarheid van de werkresultaten van collega’s, maar ook in eerlijke communicatie met elkaar. We vinden de optimale oplossing voor onze klanten, in de overtuiging dat iedereen het beste van zichzelf geeft.

Teamgeest  – als team werken we samen en ondersteunen we elkaar. Als eenheid komen we op voor een gemeenschappelijk doel en identificeren we ons met het resultaat. Uitdagingen overwinnen we samen. Bij fouten en successen wordt niet verwezen naar individuele personen.

Respect is de basis van waardering – naar jezelf en anderen. We geven vrijwillig respect omdat we onze tegenhanger als een persoonlijkheid erkennen. We behandelen elkaar als gelijken en tolereren verschillende meningen, verschillende opvattingen en gedifferentieerde wereldbeelden. Wij respecteren elkaar.

Synergie in staal

Innovatie

Uitgebreide technologische knowhow en onze competentie op het gebied van staal, de modernste gecertificeerde productiemethoden, consistent gebruik van synergieën binnen de bedrijvengroep, evenals productie uitsluitend in onze eigen fabriek in Duitsland, hebben ons gemaakt tot wat we nu zijn: technologie en marktleider op het gebied van schroefverdichters en inzamelmiddelen.

We ontwikkelen oplossingen op maat van uw bedrijf.

Innovatie is onze drijfveer. Zowel bij de inrichting van interne processen als bij de continue ontwikkeling van onze producten en diensten. Dit garandeert een hoge mate van betrouwbaarheid, efficiëntie en prestatiebereidheid.